LEES DEZE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SITE.
Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met de voorwaarden voor gebruik. 
Indien u niet instemt met de onderstaande voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site.

 

SOORTEN INFORMATIE

Deze site bevat algemene informatie over de HaarlemseTennisWeek (hierna genoemd "HTW-informatie") en persoonlijke informatie over de deelnemers (hierna genoemd "deelnemersinformatie"). Indien in de volgende artikelen over "informatie" wordt gesproken, dan heeft dat betrekking op zowel de HTW-informatie als de deelnemersinformatie.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Farmore Automation, gevestigd te Haarlem (hierna genoemd "Farmore Automation", "wij", "ons" of "onze onderneming"). Eigenaar van Farmore Automation is dhr. J.W.C. Vermeer.
Het is verboden HTW-informatie afkomstig van deze site, die eigendom is van, beheerd wordt door, onder licentie en controle staat van Farmore Automation, te kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, downloaden, versturen, door te geven of verspreiden, op welke wijze dan ook, behalve onder de volgende voorwaarden: u kunt de HTW-informatie per computer downloaden voor persoonlijk en uitsluitend niet-commercieel gebruik, mits u geen wijzigingen in de HTW-informatie aanbrengt en alle auteursrechten en overige eigendomsvermeldingen intact laat. Aanpassing of gebruik van deze HTW-informatie voor enig ander doel betekent schending van de auteursrechten en overige eigendomsrechten van Farmore Automation. In het kader van de toepassing van dit contract is het gebruik van deze HTW-informatie op een andere site of in een andere netwerkomgeving verboden.
Om de privacy van de deelnemers aan de HaarlemseTennisWeek te waarborgen, is het verboden deelnemersinformatie afkomstig van deze site te kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, downloaden, versturen, door te geven of verspreiden, op welke wijze dan ook, behalve onder de volgende voorwaarden: u bent zelf de persoon op wie de gegevens betrekking hebben of u gebruikt uitsluitend de namen (dus geen foto's van deze site) van de deelnemers in relatie tot het publiceren van gespeelde wedstrijden, uitslagen, wedstrijdverslagen en programma's. Aanpassing of gebruik van deze deelnemersinformatie voor enig ander doel betekent schending van de privacy van de desbetreffende deelnemer(s).

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle merken, logo's en afbeeldingen die op deze site voorkomen, zijn eigendom van Farmore Automation en - in het geval van advertenties en sponsors - de op de logo's en afbeeldingen genoemde organisaties. De verspreiding ervan dient in geen geval opgevat te worden als het verlenen van welke licentie of welk gebruiksrecht dan ook van genoemde merken en onderscheiden elementen, die beschermd worden door het auteursrecht. Zij kunnen dus alleen gebruikt worden op straffe van nabootsing.

OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN VAN FARMORE AUTOMATION

Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door Farmore Automation vanuit het kantoor in Haarlem. Alle op de site toegankelijke gegevens worden in hun oorspronkelijke staat verstrekt. De site heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over de HaarlemseTennisWeek. U neemt akte van het feit dat bepaalde gegevens op de site onjuist kunnen zijn en dat Farmore Automation geen enkele expliciete of impliciete garantie geeft met betrekking tot de inhoud van deze informatie. Farmore Automation behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met name tijdens het actualiseren van de site. Farmore Automation garandeert evenmin dat de informatie op de site in overeenstemming is met andere lokale wetten, zodra u ervoor kiest vanaf een andere locatie toegang tot deze site te verkrijgen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Farmore Automation vergaart via de site geen informatie die u persoonlijk kan identificeren, tenzij u deze informatie vrijwillig en bewust aan ons levert. Dit betekent dat u niet verplicht bent om zich op enigerlei wijze te registreren om deze site te bezoeken. Maar, indien u ons wel informatie verstrekt, bijvoorbeeld door uzelf voor de HaarlemseTennisWeek in te schrijven, dan zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

Als u zich inschrijft voor de HaarlemseTennisWeek, via deze site of de papieren formulieren, wordt uw persoonlijke informatie vastgelegd in de internettoepassing PlanMySport. U krijgt een persoonlijke toegangscode met wachtwoord voor die omgeving, waardoor u op elk gewenst moment in staat bent de informatie te bekijken en te wijzigen.
Lees op PlanMySport hoe met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Samengevat komt het erop neer, dat als u niet expliciet zelf aangeeft dat de gegevens door iedereen bekeken mogen worden, de informatie voorbehouden blijft aan de sportorganisatie waar u sport.

COOKIES

Deze site gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die de browser (het programma dat u nu gebruikt om dit te lezen) op uw computer plaatst om aan te geven dat u deze site heeft bezocht. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Zij helpen ons om allerlei algemene informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers op een pagina, hoe zij door de website navigeren, waarnaar zij kijken, welke computers zij hebben, welke browsers zij gebruiken, in welke taal zij de website bekijken, enzovoort. Deze statistieken helpen ons om deze website continu te verbeteren om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. U kunt uw browser instellen dat cookies niet zijn toegestaan. U kunt dan nog steeds deze website bezoeken, maar de werking van alle onderdelen kunnen we dan niet garanderen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van de u meegedeelde informatie. U verplicht zich om absoluut geen informatie op de site door te geven die burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge heeft. Tevens verplicht u zich geen informatie via deze site door te geven die onwettig, in strijd met de openbare orde, lasterlijk, etc. is. U bent op de hoogte van de bijzonderheden van de site van de HaarlemseTennisWeek en u ziet ervan af onze onderneming aansprakelijk te stellen met betrekking tot het gebruik van de informatie van de site of de site zelf. Farmore Automation kan dientengevolge niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Farmore Automation geeft anderzijds geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en sluit met name alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en conformiteit van de functies van de site en het vermogen van de site aan de verwachtingen of behoeften van de bezoeker te voldoen. Farmore Automation garandeert niet dat de functies die in de informatie vervat zijn, ononderbroken of vrij van fouten beschikbaar zullen zijn, dat fouten zullen worden hersteld of dat deze site of de server die deze site beschikbaar stelt vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. Kosten voor reparatie of verbetering zijn geheel voor uw rekening en niet voor die van Farmore Automation.
In geen geval zal de totale financiële aansprakelijkheid van Farmore Automation jegens u het bedrag overschrijden dat u heeft betaald voor het verkrijgen van toegang tot deze site. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Farmore Automation, dat derhalve elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan afwijst.

OVERIG

Deze site is in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en Farmore Automation garandeert in geen geval conformiteit met de lokale wetgeving die voor u van toepassing is, wanneer u vanaf een andere locatie toegang verkrijgt tot deze site.
 

Copyright © 2001-2018 Farmore Automation. All rights reserved.

Terug...